Handelsvillkor

Den senaste uppdateringen av handelsvillkoren gjordes den 13. april 2023.

GENERELLT

Dessa villkor gäller för alla köp på hemsidan www.bareen.se, som ägs av BAREEN ApS (”bareen"), CVR. 38 26 25 72, Sankt Gertruds Stræde 6e, 1124 Köpenhamn K, Danmark. När du skickar din beställning godkänner du de gällande handelsvillkoren. Bareen rekommenderar därför att du läser igenom handelsvillkoren noga.

Bareen kan alltid ändra villkoren med verkan för framtida köp.

BETALNING OCH PRISER

Alla priser på www.bareen.se anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Innan du godkänner din beställning kan du se det slutliga priset för beställningen inkl. fraktkostnader.

Betalning kan endast ske via det säkra betalningsformuläret på hemsidan. Bareen tar emot betalning med: Visa kort, Mastercard och Swish. Beloppet dras inte förrän varan har skickats iväg. Kvitto på köp får du via ett e-postmeddelande.

Din betalning behandlas säkert, och bareen krypterar dina kortuppgifter med SSL (Secure Socket Layer). Det är alltså bara PensoPay/Swish som får tillgång till dina betalningsuppgifter.

LEVERANS

Bareen erbjuder leverans via GLS. Leverans kan ske till Sverige och sker till den adress eller leveransplats som du gav när du skickade din beställning.

Fraktkostnaderna beror på vald fraktmetod och visas på din beställning.

Alla beställningar skickas inom 1–2 vardagar, och om beställningen inte har kommit inom 5–7 vardagar ska du kontakta kundtjänst på info@bareen.se eller +45 31549215 (Skriftligt / muntligt kundtjänst på danska eller engelska). Ärendet undersöks då i vårt beställningssystem och om så behövs hos Bring/DHL/Instabox.

Bareen är inte ansvarigt för förseningar från fraktföretaget.

REKLAMATION

Konsumentköplagens regler om fel, bland annat om reklamation, gäller för inköp av varor.

Det innebär att du har 36 månaders reklamationsrätt från leveransdatum om den inköpta varan har ett fel, t.ex, ett tillverknings- eller materialfel. Du ska reklamera inom rimlig tid efter att du har upptäckt felet. En reklamation inom två månader efter att du har upptäckt felet anses alltid vara i tid.

När du reklamera ombeds du skriva till BAREEN och så detaljerat som möjligt beskriva problemet.

Du kan välja att varan repareras eller byts ut efter eget önskemål. Återbetalning av inköpsbeloppet kan däremot bara ske (i) om det handlar om ett väsentligt fel, eller (ii) om byte eller reparation inte kan göras eller skulle innebära oproportionerligt stora kostnader för BAREEN.

Om reklamationen är berättigad återbetalar BAREEN rimliga fraktkostnader för att skicka varan i retur. Om reklamationen inte är berättigad får du själv stå för fraktkostnaderna, även BAREEN kostnader för returen av varan efter att den kontrollerats.

Kom ihåg att varan alltid ska skickas i en lämplig förpackning. Du har själv ansvar för varan tills BAREEN mottar den. Spara därför postkvittot inkl. uppgifter om fraktkostnader och ev. track and trace-nummer.

ÅNGERRÄTT

Om du vill använda din ångerrätt ska du ge oss ett explicit meddelande om att du vill ångra köpet, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till retur@bareen.se. Du kan även använda standardångerformuläret nederst i dessa villkor, men det är inte obligatoriskt.

Ångerfristen har hållits om du skickar meddelandet om att använda ångerrätten innan fristen har löpt ut.

Använda ångerrätten inom de första 14 dagarna efter leverans

Enligt konsumentlagen har du alltid 14 dagars ångerrätt från den dag du mottar varan.

Om du ångrar köpet ska BAREEN underrättas senast 14 dagar efter den dag du mottog varan. Om ångerfristen löper ut på en helgdag, lördag, grundlovsdag, julafton eller nyårsafton anses ångerfristen ha löpt ut följande vardag.

Att använda ångerrätten från den 15:e dagen till den 30:e dagen efter leverans

Bareen erbjuder en utvidgad ångerrätt på 30 dagar från den dag varan mottas.

Om du ångra köpet ska bareen därför underrättas senast 30 dagar efter den dag som du mottog varan. Om ångerfristen löper ut på en helgdag, lördag, grundlovsdag, julafton eller nyårsafton anses ångerfristen ha löpt ut följande vardag.

Observera att såvida du vill ångra ditt köp från den 15:e dagen till den 30:e dagen efter leverans gäller följande begränsningar i ångerrätten:

- Endast en gratis retur/ett byte erbjuds per beställning. Om du vill returnera/byta en vara som du redan har bytt en gång betalar du alltså själv kostnaden för detta (50,- SEK).

RETUR OCH ÅTERBETALNING

När du har meddelat BAREEN via ett e-postmeddelande att du vill använda ångerrätten får du en returetikett.

Varan returneras sedan via Bring/DHL till BAREEN T-shirts lager. Varan ska returneras senast 14 dagar från det datum då du har informerat BAREEN om att du ångrar ditt köp. Fristen anses ha hållits om varan skickas inom 14 dagar efter meddelandet till BAREEN.

Det är viktigt att ditt namn och adress bifogas så BAREEN kan hitta beställningen i kundregistret. Du ombeds dessutom att märka returen med ”retur”.

Vid en retur är det viktigt att du paketerar varan väl eftersom det är du som ansvarar för varan tills BAREEN mottar varan. Eventuellt emballage och produktskyltar ska bifogas. BAREEN uppmanar dig att spara fraktkvitton.

När du ångrar ett köp återbetalar BAREEN betalningen till ditt konto så snart som möjligt och senast 14 dagar efter att BAREEN har mottagit meddelandet om att du ångrar köpet. BAREEN kan dock kvarhålla betalningen tills varan har mottagits i retur, eller du har skickat dokumentation om att varan har returnerats.

Återbetalningen görs till samma betalningsmedel som du använde för köpet såvida inget annat avtalats. Du ska under inga omständigheter betala någon avgift på grund av återbetalningen.

VERKSAMHETENS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Köparen mottar alltid en beställningskvittens vid genomförandet av ett köp. Uppgifter i beställningen sparas av bareen i 5 år. Du har inte åtkomst till beställningskvittensen via www.bareen.se. Om du vill få ett nytt exemplar av beställningskvittensen ombeds du istället att skicka ett e-postmeddelande till info@bareen.se

FÖRBEHÅLL

Bareen kan inte hållas ansvarigt för bristande uppfyllande av avtalet på grund av en oförutsedd händelse som BAREEN inte har kontroll över, t.ex. oroligheter, hel eller delvis strejk, i synnerhet inom transport- och/eller kommunikationssektorn, brand, översvämningar eller liknande händelser.

Bareen reserverar sig för små avvikelser i produktionen (maximalt +/- 1 cm) i förhållande till angivna mått (under ”storlekar”) för varje enskild t-tröja.

Bareen reserverar sig vidare för att varan är utsåld och tryckfel på hemsidan.

PERSONUPPGIFTER

Bareen behandlar dina personuppgifter i enlighet med verksamhetens policy för personuppgifter.

ÖVERKLAGANDE OCH LAGVAL

Du är alltid välkommen att kontakta bareen om du har klagomål på ett köp. Om vi inte kan komma överens kan du lämna in ett klagomål till Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg,om villkoren för klagomålet är uppfyllda. Du kan lämna in klagomål till Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk.

EU-kommissionens online klagomålsportal kan även den användas då du lämnar in ett klagomål. Det gäller särskilt för konsumenter som är bosatta i ett annat EU-land. Klagomål inges här: http://ec.europa.eu/odr.

Avtalet mellan dig och bareen, däribland dessa handelsvillkor, omfattas av dansk lag, såvida inget annat följer av tvingande regler om konsumentskydd i det land där du är bosatt.

KONTAKT OCH KUNDTJÄNST

Om du vill kontakta BAREEN kan du göra det på:

BAREEN ApS
Klosterstræde 9,
1157 Köpenhamn K
CVR. 38 26 25 72
E-post: info@bareen.se
Tfn: ((+45) 70711092

Öppettider för kundtjänst framgår av här

STANDARDÅNGERFORMULÄR

Vänligen fyll i och skicka nedanstående standardångerformulär till info@bareen.se om du vill ångra ditt köp:

Standardångerformulär
(detta formulär fylls i och returneras bara om du vill använda ångerrätten)

-Till [här anges företagets namn, fysiska adress och i förekommande fall faxnummer och e-postadress till själva företaget]:

-Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) vill använda ångerrätten i förbindelse med mitt/vårt (*) köpeavtal om följande varor (*)/leverans av följande tjänster (*) ___________________________

-Beställt den (*)/mottaget den (*) ___________________________

-Konsumentens namn (Konsumenternas namn) ___________________________

-Konsumentens adress (Konsumenternas adress) ___________________________

-Konsumentens underskrift (Konsumenternas underskrifter) (bara om formulärets innehåll meddelas på papper) ___________________________

-Datum ___________________________

(*) Det som inte är relevant stryks.